Modernisering av fördelningsstation

Just nu arbetar vi med att modernisera en av våra fördelningsstationer i Växjö för att säkerställa en trygg och säker elförsörjning i Växjös norra delar.

Växjö Energi har ett antal fördelningsstationer som transporterar el till olika områden i Växjö stad. Fördelningsstationen vi moderniserar ligger på Norremark och har gammal utrustning som behöver bytas ut för att klara framtidens behov av el.

– Med ny modernare utrustning kommer vi att kunna leverera en tryggare energiförsörjning med ökad elkapacitet i norra delarna av Växjö. Fördelningsstationen kommer även utrustas med säker teknik som gör att våra medarbetare får en tryggare arbetsmiljö, säger Peter Karlsson, beställare för projektet.

Inga avbrott under arbetet

Arbetet påbörjades i augusti 2022 och beräknas vara klart februari 2023. Kunder i området kommer inte få några strömavbrott under arbetet och vi kommer inte vara till besvär i trafiken i närområdet. Vår entreprenör One Nordic utför arbetet.