Klimatbokslut

För att få en helhetsbild av vår klimatpåverkan har vi gett det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu uppdraget att genomföra ett klimatbokslut åt oss på Växjö Energi.

I klimatbokslutet vägs egna utsläpp samman med de utsläpp som kommer av inköpt el, transporter, resor med mera. Dessutom räknar Profu även in utsläpp som kan undvikas på andra håll i samhället tack vare vår energiproduktion. Vårt senaste klimatbokslut för 2022 visar att Växjö Energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen är lägre med Växjö Energis verksamhet än utan. Tillsammans med dig som kund minskade vi koldioxidutsläppen med 172 000 ton koldioxid under 2022.

Vårt bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2022 motsvarar...

2år

alla invånare i kommunen avstod från att shoppa

248st

fotbollsplaner täckta med solcellspaneler

1,6år

alla invånare i kommunen avstod från att köra bil

 


Tack vare att du väljer lokalproducerad fjärrvärme från lokala biobränslen som annars gått till spillo, gör vi tillsammans stor skillnad för klimatet. Kraftvärmeproduktionen är väldigt energieffektiv eftersom den samtidigt genererar både värme och el som har så pass stor effekt att fjärrvärmeleveranserna ger en minskad klimatpåverkan med negativa utsläpp. Genom kraftvärmeproduktion tränger vi även undan annan elproduktion som påverkar klimatet mer negativt. 

Fjärrvärmens klimatpåverkan

Klimatpåverkan för Växjö Energis fjärrvärme. Värdet visar en enskild kunds klimatpåverkan från användningen av fjärrvärme.

kg CO2/MWh

År

 

 

Klimatpåverkan för olika uppvärmningsalternativ

Värdet visar en enskild kunds klimatpåverkan från användningen av fjärrvärme, pellets, bergvärmepump och naturgas. Värden för 2022.

kg CO2/MWh värme

Uppvärmning

 

 

Merläsning

Läs de fullständiga rapporterna om våra klimatbokslut.

Klimatbokslut 2022 i pdf-format
Klimatbokslut 2021 i pdf-format
Klimatbokslut 2020 i pdf-format
Klimatbokslut 2017 i pdf-format
Klimatbokslut 2014 i pdf-format