Styrelsen

 Hugo Hermansson Ordförande   Pernilla Bodin Vice ordförande 
 Roland Gustbée  Monica Bernholtz
 Michael Sjöö  Björn Svensson
 Martin Elovsson  Michael Färdig Ersättare
 Ann-Christin Eriksson Ersättare  Anders Haggren Ersättare
 Martina Allvin Ersättare  

Styrelseprotokoll