Anslutning fjärrkyla

Så ansluter du din fastighet till fjärrkyla.

 • 1

  Skicka en intresseanmälan

  Därefter kontaktar vi dig för en dialog. Vi eller din fastighetsskötare gör en djupare inventering av nuvarande byggnader, verksamhet, kylkapacitet från befintliga kylmaskin, eventuell processkyla, ventilationssystem och kringutrustning. Därefter en inventering av kylbehovet, planerade förändringar av byggnaden eller verksamheten och driftskunskaper. Skicka intresseanmälan

 • 2

  Besök hos dig

  Vi besöker er och vi kommer tillsammans överens om möjlig väg att ta sig in till fastigheten, hur ledningarna ska dras och vilka aktörer som ska utföra vad för att ansluta fastigheten, både på utsidan och insidan. Efter besöket kontaktar vi dig med en offert. Tillsammans går vi igenom dina planer och vår leverans, leveransgränsers omfattning, avtalstid och priser.

 • 3

  Gör din beställning

  Gör din beställning av fjärrkyleanslutningen. Med fjärrkyleanslutning får du fjärrkyla framdragen in till din fastighet och ledningen avslutas med två servisventiler. Servitut ska erhållas om sådant krävs. I fjärrkyleanslutningen ingår markarbeten om inget annat avtalats. Servisventilerna som ägs och monteras av Växjö Energi får endast manövreras av personal från Växjö Energi AB. Läs mer i teknisk beskrivning för fjärrkyla

 • 4

  Markarbete

  Grävning sker och fjärrkylerören placeras i marken och indragning av ledning sker till din fastighet. Efter arbetet återställs marken.

 • 5

  Installation av energicentral

  Vi kan erbjuda dig totalentreprenad där vi utför den invändiga installationen av energicentralen. Installation av energicentral offereras separat där möjligheten finns att beställa energicentral och installation, samt om du önskar några tillval. Beställningen sker enligt separat offertunderlag i steg 3. Du väljer själv om du vill anlita oss eller en extern VVS-installatör för installationen. Det är viktigt att VVS-installatören är godkänd av oss och att arbetet som utförs på primärsidan genomförs av svets- alternativt lödlicenserad personal. Läs mer om lokala regler för att ansluta till Växjös fjärrkylenät

 • 6

  Installationen av mätare

  Vi kommer till din fastighet och sätter mätaren på plats.

 • 7

  Slutkontroll

  Vi gör en slutkontroll för att kontrollera säkerhet och anslutning.

Skicka intresseanmälan