Så säkrar vi elnätet i Växjö

Ett välfungerande elnät är en förutsättning för att samhället ska fungera. För att vi ska kunna ge Växjöborna en trygg och säker tillgång till el behöver vi bygga ut, underhålla och modernisera elnätet.

Hållbar utveckling

Modernisering och underhåll av vårt elnät görs på ett hållbart sätt. Som kund ska du vara trygg med att vi gör vårt bästa för att ta ansvar, och genom att vara kund hos Växjö Energi är du med och bidrar till en hållbar utveckling.

Investeringar för ett säkert elnät

Hög driftsäkerhet

Vi vill att alla Växjöbor ska ha en stabil och säker leverans av el. Vårt mål är en driftsäkerhet på 100 procent, under årets alla timmar. Vi arbetar hela tiden för att bibehålla vår höga driftsäkerhet och för att förbättra och underhålla elnätet.

Läs mer om Hög driftsäkerhet

Byte av elmätare

År 2024 ska alla kunder fått sin elmätare bytt till en ny och smartare elmätare. Med den nya mätaren får våra kunder ännu bättre koll på sin energianvändning på Mina sidor.

Läs mer om Byte av elmätare

Modernisering av elverket

De senaste åren har vi genomfört en modernisering av elverket för att ge ökad kapacitet och tryggare elförsörjning till centrum.

Läs mer om Modernisering av elverket

Elnätsavgiften

Elnätsavgiften finansierar ett framtidssäkert elnät med en kapacitet som motsvarar Växjöbornas behov.

Läs mer om Elnätsavgiften

Främja biologisk mångfald

Växjö Energi jobbar för att förbättra den biologiska mångfalden. Både ledningsgatorna i skogen och grönytorna på våra elnätstationer har viktiga roller i arbetet.

Läs mer om Främja biologisk mångfald

Modernisering fördelningsstation

Just nu arbetar vi med att modernisera en av våra fördelningsstationer i Växjö för att säkerställa en trygg och säker elförsörjning i Växjös norra delar.

Läs mer om Modernisering fördelningsstation

Byte av elskåp säkrar elnätet

Inget elnät är för evigt. På Växjö Energi sker ett metodiskt arbete med att byta ut gamla elskåp för att skapa ett säkert elnät.

Läs mer om Byte av elskåp säkrar elnätet

Elnätsdialogen

Arbete för att förbättra dialogen mellan elnätsföretag och dig som kund.

LÄS MER