Vår fjärrvärme gör dubbel nytta

De flesta områden i det växande Växjö är idag inkopplade till fjärrvärmenätet. Men visste du att vi för varje fjärrvärmekund även får en hel del förnybar el? Det gör att fjärrvärmen i Växjö gör dubbel nytta och avlastar elsystemet.

Vår fjärrvärme gör dubbel nytta

De flesta områden i det växande Växjö är idag inkopplade till fjärrvärmenätet. Men visste du att vi för varje fjärrvärmekund även får en hel del förnybar el? Det gör att fjärrvärmen i Växjö gör dubbel nytta och avlastar elsystemet.

Smarta lösningar med din elmätare

Med din nya elmätare har du möjlighet att både få bättre överblick och mer kontroll över din elanvändning. Här berättar vi om alla möjligheter.

Smarta lösningar med din elmätare

Med din nya elmätare har du möjlighet att både få bättre överblick och mer kontroll över din elanvändning. Här berättar vi om alla möjligheter.