Bio-CCS

Sedan 1993 har koldioxidutsläppen i Växjö minskat med cirka 70 procent per invånare. Det är nu dags att ta nästa kliv på hållbarhetsresan. Nu ska vi tillsammans skapa förutsättningar för minusutsläpp i Växjö.

Som ett av de första energibolagen i världen vill vi på Växjö Energi satsa på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp. Tekniken, som heter BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) eller bio-CCS, gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när vi producerar el och värme.

Enligt många forskare är koldioxidinfångning en nödvändig del i arbetet för att nå våra klimatmål och hejda klimatförändringarna. En kall vinterdag i Växjö skulle detta innebära att vi kan tvätta luften på cirka 1 000 ton koldioxid och på så sätt sänka nivån växthusgaser i atmosfären. Det är ett åtagande för framtiden, som vi på Växjö Energi vill vara med och driva framåt.

Detta är en gemensam satsning. Vi måste göra det tillsammans om vi ska kunna bromsa klimatpåverkan. Om inte vi står längst fram i ledet, vem ska då göra det?

 

Vägen till minusutsläpp

Här presenterar vi viktiga milstolpar i projektet.

 • 2023

  NOVEMBER 2023 - BIDRAG FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN

  I november 2023 beviljas vår bidragsansökan till Energimyndigheten inom ramen för Industriklivet. Bidraget kommer täcka 50 procent av kostnaderna för tekniska detaljstudier och miljöutredningar inom projektet fram till december 2024. 

  Mars – Koldioxid lagras i projekt Greensand

  Växjö Energi deltar i det danska projektet Greensands internationella referensgrupp. Projektet satsar på att lagra omhändertagen koldioxid i Nordsjön. Den första koldioxiden, som kom från en kemikaliefabrik i Belgien, har nu lagrats. I framtiden är det tänkt att fler nordiska länder ska kunna lagra koldioxid där. Danmarks kronprins Frederik invigde projektet och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade via videolänk.

  Läs mer om Greensand-projektet och se eventet

 • 2022

  Augusti - Växjö Energi driver nytt samverkansprojekt för koldioxidinfrastruktur

  Ett nytt klusternätverk har skapats i Sydsverige, Carbon Network South Sweden (CNetSS) som består av tio olika aktörer från olika delar av infrastrukturkedjan; koldioxidutsläppare, logistikföretag och hamnoperatörer. Projektet leds av Växjö Energi och ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige. Energimyndigheten bidrar med statligt stöd och projektet pågår i sin helhet fram till december 2023. Läs pressmeddelande om CNetSS 

  31 maj – Första koldioxiden fångas in i pilotanläggningen

  Början av maj – Pilotanläggningen på plats på Sandviksverket

  På Växjö Energi testas nu en ny teknik för att fånga in koldioxid. Piloten installerades i samarbete med bland annat Lunds Tekniska Högskola och Granitor Systems. Läs pressmeddelande om pilotanläggningen

 • 2021

  December - Ny teknik för koldioxidinfångning börjar byggas

  Forskare vid Lunds universitet utvecklar en ny teknik för koldioxidinfångning som kräver betydligt mindre energi än tidigare metoder. Den nya tekniken ska testas vid tre svenska kraftvärmeverk. Först ut att testa tekniken är Sandviksverket i Växjö. Energimyndigheten bidrar med statligt stöd och projektet pågår i sin helhet fram till 2024. Läs pressmeddelande om samarbetet

  April  - Bidrag från Energimyndigheten

  I april 2021 beviljas vår bidragsansökan till Energimyndigheten inom ramen för Industriklivet. Bidraget kommer täcka 50 procent av kostnaderna för uppstarten av projektet de närmaste två åren. Läs mer om Industriklivet och bidraget

  Februari  – ansökan Energimyndigheten

  I februari 2021 skickade vi in en ansökan om bidrag till Energimyndigheten för vårt förberedelseprojekt POSCLIMB-prepare. Ansökan avser den långsiktiga satsningen Industriklivet som syftar till att stödja omställningen mot negativa utsläpp av växthusgaser.


Information in English