Så fungerar effektabonnemang

Med ett effektabonnemang kan du själv påverka din elnätsavgift genom att jämna ut dina effekttoppar. Att jämna ut effektuttaget handlar alltså inte bara om att minska elanvändningen i sig, utan om att minska användningen vid en och samma tidpunkt. Här förklarar vi hur det hänger ihop.

Exempel på effekttoppar

Effektavgiften beräknas på ett timmedelvärde av de tre timmar då du använder som mest kilowatt under månaden på vardagar mellan kl. 07-20. Här visar vi ett exempel på hur elanvändning kan se ut under en månad och vilka toppar som effektavgiften baseras på. De mörkblå staplarna visar de högsta topparna under vardagar och de gråa staplarna är helgdagar. 

Effekt (kW)

Dag

 

Mina sidor kan du följa din elanvändning och se dina effekttoppar per timme. Du loggar in med Mobilt BankID eller med ditt användarnamn.

Vadå effekttopp?

Använder du flera eldrivna saker och apparater samtidigt ökar din effekt, och din effektavgift blir högre. Sprider du i stället ut elanvändningen minskar effekten, och din effektavgift blir lägre. Tänk samtidigt på att dina elprodukter alltid är säkra för dig och din omgivning och att du använder dem på rätt sätt. Följ ditt försäkringsbolags och Elsäkerhetsverkets anvisningar och råd. 

Ill_effekttoppar2.pngSyntolkning: En illustration som visar hur det lönar sig att sprida ut användandet av elektriska apparater. Om man exempelvis startar tvättmaskin samtidigt som man lagar mat och laddar elbilen får man en hög effekttopp. Det är bättre att nyttja dessa produkter med hög effekt efter varandra istället.

Exempel på kostnader med effektavgift

Exempel 1

Tänk att du gör följande på tre olika dagar under en månad:

 • Laddar din elbil en vardag mellan kl. 17-18. Detta ger ett effektuttag på ungefär 9 kW per timme.
 • Lagar mat i ugn och använder diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare en vardag kl. 18–19. Detta ger dig en effekt på ungefär 6 kW per timme.
 • Dammsuger, använder diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare en vardag mellan kl. 18-19. Effektuttaget här blir ungefär 5 kW/timme.

Ditt snitt på effektuttag blir:
Dessa dagar visar de högsta effektuttagen totalt 20 kW. Ett snitt på de tre högsta effektuttagen är i detta fall 6,7 kW. Denna månad har ni en månadsförbrukning på 450 kWh.

Om du har 16A säkring så skulle detta kosta dig:

 • 230 kr i fast avgift
 • 450 kWh*0,1557 kr = 70 kr i överföringsavgift
 • 6,7 kW*42 kr = 281 kr i effektavgift
 • Totalt: 581 kr

Utöver detta tillkommer energiskatten.

exempel 2

Tänk att du istället gör följande på tre olika dagar under en månad:

 • Laddar din elbil en vardag mellan kl. 00-01. Denna effekttopp räknas inte eftersom laddningen görs efter kl.20 och innan kl. 07. Tänk på att använda en säker laddbox med lastbalansering.
 • Lagar mat i ugn och använder tvättmaskin en vardag kl. 17–19 ger 3,5 kW elanvändning och kl. 19-20 använder diskmaskin och torktumlare som ger 4 kW elanvändning. 
 • Dammsuger och använder diskmaskin en vardag mellan kl. 17-18 ger 2 kW elanvändning och kl. 18-19 använder tvättmaskinen och torktumlare som ger 3 kW elanvändning

Ditt snitt på effektuttag blir:
Dessa dagar visar de högsta effektuttagen totalt 10,5 kW. Ett snitt på de tre högsta effektuttagen är i detta fall 3,5 kW. Denna månad har ni en månadsförbrukning på 450 kWh.

Om du har 16A säkring så skulle detta kosta dig:

 • 230 kr i fast avgift
 • 450 kWh*0,1557 kr = 70 kr i överföringsavgift
 • 3,5 kW*42 kr = 147 kr i effektavgift
 • Totalt: 447 kr

Utöver detta tillkommer energiskatten.

Om du laddar din elbil efter kl. 20 och innan kl. 07 en vardag eller på helgen så räknas inte effekttoppen. Ett annat tips är att du laddar din elbil på en lägre effekt under längre tid. Tänk på att använda en säker laddbox med lastbalanserare.

Effekttopparna baseras på de tre högsta effektuttagen, fördelat under tre olika dygn under en månad

Jämnare effekttoppar ger stabilare elnät

Samhällets ökande behov av el kräver att vi använder elen på ett smartare sätt. Genom att undvika effekttoppar kan vi tillsammans säkerställa att vi har tillräckligt med kapacitet i elnätet även i framtiden. På så sätt kan vi på Växjö Energi fortsätta leverera ett säkert elnät med hög kapacitet till dig och alla andra invånare i Växjö.

Tips för att få ner effekttoppar

 • Ladda elbilen mellan kl 20–07 på vardagar eller till helgerna. Tänk på att använda en säker laddbox med lastbalansering.
 • Få kunskap om din elanvändning på Mina sidor och fundera över hur du kan sprida ut och minska din elanvändning.

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen.

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen.