Elnätsavgift

Sverige ställer om till en hållbar och förnybar energianvändning, där elnäten har en betydande och avgörande roll. För att vi ska kunna ge alla en trygg och säker tillgång till el behöver vi bygga ut och modernisera elnätet. Detta arbete finansieras av din elnätsavgift.

1 april 2024 höjer vi din elnätsavgift

Varför höjs din elnätsavgift?
Växjö växer och elektrifieringen i samhället ökar. För att vi ska kunna ge alla i Växjö en trygg och säker tillgång till el behöver vi både bygga ut med nya elledningar och samtidigt modernisera det befintliga elnätet.
Prislista 1 april 2024

1 januari 2024 ändrade vi vår prismodell
1 januari 2024 övergick säkringsabonnemang 16 A-25 A till effektabonnemang. Samtidigt ändrade vi beräkningen av effektavgiften. Istället för det högsta timvärdet under månaden beräknas effektavgiften på ett timmedelvärde av de tre timmar då du använder som mest kilowatt under månaden på vardagar mellan kl. 07-20. Din fasta avgift baseras på din säkringsstorlek. 

Här berättar vi om hur effektabonnemang fungerar

Din elnätsavgift

Nätavgift med effektabonnemang innehåller tre avgifter:

  • Fast avgift
    Du betalar en fast abonnemangsavgift som är beroende på säkringsstorlek. I avgiften ingår myndighetsavgifter. 
  • Effektavgift
    Du betalar ett snittpris för de tre högsta effekttopparna du har under månaden. Avgiften beräknas på vardagar mellan kl. 07-20 under månaden.
  • Elöverföring
    Du betalar en avgift för överföring av el fram till ditt boende, avgiften är rörlig per timme och du betalar per använd kilowattimme. Här kan du se månadens överföringsavgift.

Cirka 50 procent av din elnätskostnad består av myndighetsavgifter och skatter. Dessa avgifter fakturerar vi till dig som kund och sedan betalar vidare till olika myndigheter. Utöver elnätsavgiften så betalar du även för elen du använder. Den avgiften betalar du till ditt elhandelsföretag.

elnätspriser

Priser gäller alla företagskunder från den 1 januari 2024.

Priserna är exklusive moms.

*Framtaget 2024-04-02.

Visa alla
Lägenhet
16A - 25A
35A - 63A
80A - 1000A och över
Mellanspänning
Säkring
Fast avgift
Elöverföring
Effektavgift
Säkring
Lägenhet
Fast avgift
130 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift

0 kr. Effektavgift ingår inte i detta abonnemang.

Säkring
16 A
Fast avgift
188 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
41,2 kr/kW per månad
Säkring
20 A
Fast avgift
307 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
41,2 kr/kW per månad
Säkring
25 A
Fast avgift
375 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
41,2 kr/kW per månad
Säkring
35 A
Fast avgift
511 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
41,2 kr/kW per månad
Säkring
50 A
Fast avgift
715 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
41,2 kr/kW per månad
Säkring
63 A
Fast avgift
892 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
41,2 kr/kW per månad
Säkring
80 A
Fast avgift
1 211 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
54,2 kr/kW per månad
30 kr/kVAr per månad tas ut för överuttag av reaktiv effekt vid uttag över 50 %
Säkring
100 A
Fast avgift
1 490 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
54,2 kr/kW per månad
30 kr/kVAr per månad tas ut för överuttag av reaktiv effekt vid uttag över 50 %
Säkring
125 A
Fast avgift
1 823 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
54,2 kr/kW per månad
30 kr/kVAr per månad tas ut för överuttag av reaktiv effekt vid uttag över 50 %
Säkring
160 A
Fast avgift
2 300 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
54,2 kr/kW per månad
30 kr/kVAr per månad tas ut för överuttag av reaktiv effekt vid uttag över 50 %
Säkring
200 A
Fast avgift
2 844 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
54,2 kr/kW per månad
30 kr/kVAr per månad tas ut för överuttag av reaktiv effekt vid uttag över 50 %
Säkring
250 A - 320 A
Fast avgift
3 883 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
54,2 kr/kW per månad
30 kr/kVAr per månad tas ut för överuttag av reaktiv effekt vid uttag över 50 %
Säkring
400 A - 630 A
Fast avgift
6 929 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
54,2 kr/kW per månad
30 kr/kVAr per månad tas ut för överuttag av reaktiv effekt vid uttag över 50 %
Säkring
750 A - 945 A
Fast avgift
10 676 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
54,2 kr/kW per månad
30 kr/kVAr per månad tas ut för överuttag av reaktiv effekt vid uttag över 50 %
Säkring
1000 A och större
Fast avgift
16 078 kr per månad
Elöverföring
6,11 öre/kWh per månad
Effektavgift
54,2 kr/kW per månad
30 kr/kVAr per månad tas ut för överuttag av reaktiv effekt vid uttag över 50 %
Säkring
Mellan-
spänning
till 1499 kW
Mellanspänning till 1499 kW
Fast avgift
18 544 kr per månad
Elöverföring
5,01 öre/kWh per månad
Effektavgift
38,3 kr/kW per månad
30 kr/kVAr per månad tas ut för överuttag av reaktiv effekt vid uttag över 50 %
Säkring
Mellan-
spänning
över 1500kW
Mellanspänning över 1500kW
Fast avgift
53 037 kr per månad
Elöverföring
5,01 öre/kWh per månad
Effektavgift
38,3 kr/kW per månad
30 kr/kVAr per månad tas ut för överuttag av reaktiv effekt vid uttag över 50 %

Din säkringsstorlek hittar du på din faktura eller på Mina sidor vid sidan Mina avtal vid rubriken Abonnemangsavgift. Säkringsstorlek benämns som abonnemangsavgift eftersom den avgiften baseras på din storlek på säkring. 

Från 1 januari 2023 har Växjö Energi rörlig överföringsavgift. Avgiften är rörlig och varierar beroende på vilket abonnemang du har. 

Din elmätare mäter hur mycket el du använder för varje timme. Din effektavgift beräknas av de tre timmar då du använder som mest kilowatt under månaden på vardagar mellan kl. 07-20. Avgiften beräkas kronor per kilowattimme. 

5 tips – bli en mer aktiv elanvändare

Genom att undvika effekttoppar och sprida ut fastighetens elanvändning över flera timmar, avlastar du elnäten och sänker dina kostnader. Vår marknadsingenjör tipsar om hur du kan bli mer medveten och hur du kan påverka dina effekttoppar.

5 tips – bli en mer aktiv elanvändare

Genom att undvika effekttoppar och sprida ut fastighetens elanvändning över flera timmar, avlastar du elnäten och sänker dina kostnader. Vår marknadsingenjör tipsar om hur du kan bli mer medveten och hur du kan påverka dina effekttoppar.


 

Rörlig överföringsavgift

Från 1 januari 2023 har Växjö Energi rörlig överföringsavgift. Här kan du se prognoser för överföringsavgifter för nuvarande månad och framåt och se hur avgiften förändrats under året. Avgiften är rörlig och varierar beroende på vilket abonnemang du har. Prognosen ger en indikation av det rörliga priset och uppdateras vid månadsskiftet. Den 1 januari 2024 ändrar vi beräkningen av den rörliga överföringsavgiften, läs om den här.

Tänk på att utfallsvärdet ser annorlunda ut på din faktura eftersom avgiften påverkas av hur din förbrukning ser ut timme för timme. 

Lågspänning Mellanspänning
År Månad Prognos

Öre/kWh

Diagrammet visar prognoser och utfall för överföringsavgift per månad och visas i öre/kWh. I linjediagrammet är den streckade linjen prognoser och heldragen linje är utfall på föregående månader. I stapeldiagrammet är de ljusgrå staplarna prognoser och blå staplar är utfall på föregående månader. 

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen.

Följ din elanvändning och dina effekttoppar på Mina sidor

På Mina sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. Kolla vilken tidpunkt du använder som mest el och fundera över om du kan sprida ut användningen.