Viktiga händelser under 2022

Häng med på några av våra viktigaste händelser under 2022.

 • Nytt parkeringshus får markvärme

  Vöfabs nya parkeringshus Fabriken börjar ta form nära polishuset centralt i Växjö. För att kunna nyttja parkeringshuset maximalt även vintertid har Vöfab valt att använda förnybar markvärme från Växjö Energi. Vid vanlig snöröjning är 76 % av all yta täckt av is, men med markvärme på de 3 000 kvadratmeterna på den öppna översta våningen kommer parkeringsplatserna att kunna användas fullt ut. Man slipper problem med maskiner som ska ta sig upp för snöröjning, och bortforsling av snö. Byggnaden ska rymma 560 allmänna parkeringsplatser, 400 platser för cyklar och möjlighet till laddning av elbilar och stå klar september 2023.

 • Digitaliseringen går framåt

  Växjö Energis digitala transformation tar stadigt stora kliv framåt. Under året har en transformationsplan arbetats fram. Vi har definierat en digital målbild som vi arbetar
  efter och både chefer och medarbetare har involverats i arbetet. Det övergripande målet med transformeringen är att vi vill ta vara på digitaliseringens förtjänster i hela
  värdekedjan, fram till kund. Vi vill öka vår konkurrenskraft, få ett effektivare och smidigare arbetssätt och stärka vår innovationsförmåga.

 • Elbilsladdning till privatpersoner

  Under 2022 har vi lanserat ett erbjudande till våra privatkunder där vi erbjuder laddboxar via vår partner Mer. Laddboxarna är framtagna för enkel och säker laddning i hemmet och bidrar till snabb och säker laddning för alla typer av elbilar och laddhybrider. Sedan tidigare erbjuder vi laddlösningar till företagskunder.

 • Första vindparken är godkänd för frekvensreglering

  Växjö Energis vindkraftverk i Värmland är bland de första i Sverige att bidra till så kallad frekvensreglering. Det betyder att vindparken ska minska elproduktionen vid tillfällen
  då frekvensen i elsystemet behöver sjunka. Nu när andelen förnybara och variabla energikällor ökar i elsystemet krävs allt fler insatser för att hålla frekvensen på rätt nivå. Insatser som systemansvariga Svenska Kraftnät handlar upp i förväg. Tidigare är det främst vattenkraften som bidragit till detta.

 • Växjö Energi testar att fånga in koldioxid

  Under våren installerades en pilotanläggning på Sandviksverket för att fånga in koldioxid. I maj fångades den första koldioxiden in. Pilotstudien görs i samarbete med bland annat Lunds Tekniska Högskola och Granitor Systems. Den nya tekniken, som kräver betydligt mindre energi än andra metoder, ska testas vid tre svenska kraftvärmeverk: Sysav, Öresundskraft och Växjö Energi. Vi är först ut. Pilotstudien
  löper under cirka tre år och Energimyndigheten bidrar med statligt stöd.

 • Leder sydsvenskt samverkansprojekt

  Under 2022 har ett nytt sydsvenskt samverkansprojekt startat, CNetSS (Carbon Network South Sweden). Projektet leds av oss på Växjö Energi och ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en koldioxidinfrastruktur
  i Sydsverige. Förutom Växjö Energi ingår nio andra aktörer i projektet: Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs AB, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav och Öresundskraft. Tillsammans finns potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen. Energimyndigheten har beviljat stöd med cirka 2,5 miljoner kronor.

 • Inspirationsdag om IoT

  Tänk dig ett hem med en musikanläggning som spelar musik efter ditt humör, ett kylskåp som varnar när mjölken börjar ta slut eller kanske en toalett som berättar hur du mår? Paraplynamnet för den här typen av teknologi är Internet of Things (loT). Under året har Linnéuniversitetet och Wexnet bjudit in till en inspirationsdag på temat.
  Aktiviteten anordnades inom ramen för projektet IoT-lab för SMF med finansiering från Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF), Region Kronoberg och
  Region Kalmar län.

 • Växjö Energi satsar vidare på laddinfrastruktur

  Andelen elbilar ökar stadigt. En viktig del i omställningen är att det både finns publika laddlösningar och säkra och effektiva lösningar för att ladda hemma. Under 2022 har
  vi fortsatt bygga ut laddinfrastrukturen och fått i uppdrag av Växjö kommun att ta över deras publika laddplatser. Från 1 juli hanteras de publika laddarna på Norrtull av Växjö Energi. Vi har även kompletterat med tio nya publika laddstationer och utbyggnaden fortsätter framåt. Laddstationerna är anslutna till laddoperatören Mers publika laddnätverk i Sverige och Norge.

 • Wexnet firar 25 år

  I år har vi byggt och levererat fiber i 25 år, via vårt dotterbolag Wexnet. Flera hundra mil fibernät som möjliggör en uppkopplad vardag för våra många kunder. Det är lätt att ta för givet, men sanningen är att fiber är en riktig superkraft. Det skapar möjligheter till att bo var du vill, jobba var du vill – ett liv helt utan begränsningar. När vi nu firar 25 år lyfter vi blicken ännu högre för att se vad vi kan skapa för vardagsnyttor tillsammans imorgon.